The Pourhouse Dinkytown
1301 4th St. SE.
Minneapolis, Minnesota 55414